Projekt Comenius – Regio – Partnerství

Ve dnech 10.-13. října 2012 jsem se jako zástupce partnerské organizace zúčastnila výjezdu do Německa do oblasti Birkenfeld spolu se zástupci ostatních partnerů. Jedná se o projekt Comenius – Regio – Partnerství s názvem „Ekonomicko-sociální změny ve strukturálně slabších regionech jako šance pro budoucnost – propojení systému vzdělávání a zaměstnání. Předkladatelem projektu je Město Příbram a partnerskými organizacemi na české straně je Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram, Základní škola 28.října Příbram a Okresní hospodářská komora v Příbrami. Partnery na německé straně jsou Kraj Birkenfeld, BBS Idar-Oberstein, Spolek průmyslu kamene a diamantů a Spolek průmyslu šperků a kovů.

Smyslem projektu je zpracování geograficko – historického snímku Příbramska z hlediska pracovních příležitostí. Výstupem bude zpracování výukových materiálů a vytvoření praktikantské burzy a portfolio středních škol regionu, které bude k dispozici všem základním školám. Hospodářská komora v projektu hraje roli zprostředkovatele na firmy v regionu a jejich požadavcích na absolventy a ochotě přijímat nové zaměstnance a praktikanty. Projekt bude probíhat po dobu dvou let.
Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram