„Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení v r. 2023“

Termín a místo konání:  20. ledna  2023, 9:00 – 13:30 hod. (8:50 hod. prezence)
Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram III

Prezentující: JUDr. František Vlasák, odborný referent MPSV, přednášející je dlouhodobým zkušeným lektorem v této oblasti, přímo se podílí na tvorbě uvedených předpisů