Úřad práce ČR – Základní informace o projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost plus

Základní informace o projektech financovaných z Operačního programu Zaměstnanost plus realizovaných Krajskou pobočkou ÚP ČR v Příbrami

Mgr. Libor Bartůněk
ředitel Odboru zaměstnanosti a EU
T:  950 156 324
M: 724 178 172
E:  libor.bartunek@uradprace.cz

Základní informace o projektech