Aktuální informace – Ukrajina

OHK Příbram informuje o aktuální pomoci Ukrajině prostřednictvím HK ČR a současně podporujeme kroky města Příbram v aktuální pomoci Ukrajině (viz odkazy níže).

 • HK ČR – Aktuální informace pro firmy k situaci na Ukrajině

 • Město Příbram – Jak pomoci Ukrajině

 • Výzva zaměstnavatelům ohledně ubytování ukrajinských uprchlíků a možnost získání pracovní síly

  Vážení zaměstnavatelé,

  dovolujeme si Vás oslovit na přímou prosbu  ředitele Územního odboru Příbram a rady Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje pana plk. Ing. Tomáše Horváta, Ph.D. týkající se možnosti ubytování ukrajinských uprchlíků v rámci ubytovacích možností vašich firem, která by mohla současně znamenat získání pracovní síly pro vaše firmy.

  Pokud tedy máte možnost ubytovat nějaké osoby, které  byste mohli případně  i zaměstnat, pošlete prosím stručnou informaci v této struktuře:

  • Ubytovací kapacita
  • Počet pokojů
  • Požadavek na případné zaměstnance a o jakou práci by se jednalo
  • Kontaktní osoba ve firmě, která může tuto situaci řešit

  Informaci prosím pošlete přímo panu řediteli plk. Horvátovi na e-mail:  tomas.horvat@sck.izscr.cz a v kopii i na ohkpb@ohkpb.cz.

  Velice děkuji za případnou pomoc.

  V Příbrami dne 14.3.2022

   

  Irena Karpíšková
  ředitelka OHK v Příbrami
  603 866 178