Ekonomická přednáška s aktuálním titulem „Svět po inflační vlně“

Přednášky na ekonomická témata jsou dlouholetou společnou tradiční akcí Okresní hospodářské komory v Příbrami a příbramské pobočky ČSOB, a.s. Letos přednášel Ing. Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance a seniorní ekonom skupiny ČSOB, který se zaměřuje na analýzu německé a české ekonomiky. Zvláštní pozornost věnuje měnové politice, finančním trhům, dopadům na devizové a dluhopisové trhy. V letošním roce byl velký zájem, přednášku do Domu Natura v Příbrami si přišlo vyslechnout bezmála sedmdesát posluchačů z řad podnikatelské a klientské veřejnosti.

Jak jsem zmínila, naše spolupráce s ČSOB Příbram trvá s malými přestávkami zhruba patnáct let a o aktuální ekonomická témata není zvláště v posledních letech nouze. Již na sklonku roku 2019 předchůdce Ing. Bureše pan Ing. Petr Dufek nadnesl téma: „Konec dobrých časů?“ Jako by předznamenal těžká období, ve kterých se svět v posledních letech zmítá. Ať už to byla koronavirová pandemie, vypuknutí rusko-ukrajinského konfliktu v únoru 2022, následovala energetická krize a nyní je to izraelsko-palestinský konflikt. To vše samozřejmě ovlivňuje ekonomiku světovou, evropskou a potažmo tu naši domácí.

Vrátím se k aktuálnímu tématu přednášky, kterou Ing. Bureš uvedl kladnou zprávou, že inflační vlna je na ústupu. Druhá horší zpráva je ta, že moře po velké inflační vlně se bude uklidňovat dlouho a zůstane nadále rozbouřené a neklidné. Svět se nedostane před rok 2019 a musíme se přizpůsobit novému normálu, který bude tzv. “šedivější.“ Rozbouřenou hladinu udržuje geopolitické napětí, pokračování ruské invaze i klimatická změna.  Na všem špatném je něco pozitivního a ke slovu se dostanou nové příležitosti jako inovace, nové energetické zdroje nebo průlomové objevy na poli zelených technologií.

Dle Ing. Bureše na české úrovni bude odeznívat inflační vlna i recese. Zatímco spotřebitel se tzv. „staví na nohy“, průmysl jde dolů. Zvláště exportně zaměřený průmysl a energeticky náročné obory čekají těžší časy. Ani stavební obory do r. 2024 nečekají lehké časy. Důvodem, proč se v ČR málo staví, je obrovská byrokratická zátěž. V délce stavebního řízení zaujímáme 157. místo na světě. Navíc se očekává další nárůst energií a velké strukturální změny v oblasti automotive.

Ing. Bureš zmínil i další možné zdražování cen ve službách, napjatou situaci na trhu nemovitostí a slabší a zranitelnější korunu, což je zase výhodou pro exportéry.

Ač vše nevypadá úplně ideálně a globální ekonomika zůstane citlivá, závěr přednášky vyzněl pozitivně zvláště v ústupu inflační vlny.  Meziroční inflace v lednu 2024 by se dle Ing. Bureše mohla dostat pod 3%.

 

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

V Příbrami dne 1.11.2023