„Předvánoční kavárna (nejen) pro ženy“

V pondělí dne 4. prosince 2023 se uskutečnilo osmé předvánoční setkání podnikatelek a přátel Okresní hospodářské komory v Příbrami v restauraci ISŠ HPOS Příbram v kavárně restaurace Uran.

Okresní hospodářská komora v Příbrami spolupracuje s většinou  středních škol v příbramském regionu, ale na tomto předvánočním setkání se přímo podílí Integrovaná střední škola HPOS v Příbrami, v jejíž učňovském středisku se celá akce odehrává.

Chtěla bych poděkovat za vstřícnost celému kolektivu školy, počínaje paní ředitelkou Ing. Marcelou Hodkovou, mistry odborného výcviku a konče studenty z různých studijních oborů. Cukráři připravili vynikající tradiční věnečky, kremrole a výborné koláčky, číšníci vzorně obsluhovali naše hosty, barmané nám namíchali skvělé koktejly a aranžérky představily na stánku  vánoční výrobky a cukrářky tradičně zdobily na místě perníčky.

Na úvod zahrála skvělá studentská kapela „Březz Jazz“ z Březnice, která hosty naladila do sváteční atmosféry. Po zahájení proběhla tradiční módní přehlídka značky Litex, kterou v Příbrami zastupuje paní Ing. Věra Furchová a dále modely elegantní i na všední den doladěné krásnými doplňky (kabelkami, batůžky, barety aj.), vše z firmy SIVA s.r.o. paní Ivanky Vltavské. Oběma dámám patří velký dík za přípravu přehlídky.

Letos na plné čáře zabodovaly studentky ISŠ HPOS Příbram v roli modelek, které si vyzkoušely tuto disciplínu a úsměvem na tváři a téměř profesionálně představily vybrané modely. Studentky si přehlídku moc užily a byly odměněny velkým potleskem. Poděkování patří i kadeřnici Kristině René Buda ze Salonu Champagne ze Sedlčan, která děvčata krásně načesala a upravila. V neposlední řadě oceňujeme skvělou přípravu děvčat na tuto akci ze strany paní profesorky Veroniky Tomanové a Kláry Bambasové.

Původní myšlenkou „kavárny“ byla prezentace a zviditelnění členů komory. Zpočátku byl větší zájem o výstavní stánky, ale postupem času se akce stává spíše předvánočním příjemným setkáním.

Na akci se prezentovalo několik firem a značek a účastníci si mohli zakoupit nebo objednat krásné vánoční dárky a potěšit tak sebe a své blízké.

Na závěr setkání se pravidelně losují dárky pro účastníky akce, které přispívají k báječné atmosféře setkání a je tím  naplněn i původní záměr „kavárny“, kterým je  prezentace jednotlivých firem.

Každým rokem si kladu otázku, jaký má „kavárna“ přínos a každým rokem po skončení akce jsem přesvědčena o tom, že vynaložené úsilí vždy stojí za krásná setkání a propojení příjemných lidí, možnost představení šikovných mladých lidí a za báječnou adventní atmosféru v příjemném prostředí, která každoročně naši „kavárnu“ prodchne.

Ještě jednou děkuji všem za svůj podíl na akci  a přeji příjemný předvánoční  čas, nádherné Vánoce a do roku 2023 vše nejlepší.

V Příbrami dne 5.12.2023

Reportáž TV FONKA 8.12.2023 (od 15 min.)

 

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram