„Průvodce převodem nemovitosti“

 

pozvánka

Termín konání:   22. dubna  2021, 10:30 – 12:00 hod.
Účastnický poplatek:
500,– + 21% DPH      (člen OHK Příbram)
650,– + 21% DPH      (nečlen OHK Příbram)

Program:

 • Kdy vlastně začínáme tvořit smlouvu, resp. smluvní vztah
 • Předsmluvní odpovědnost, resp. kontraktační nepoctivost a jednání na oko (§§1728-1729)
 • Vzájemná informační povinnost (mlčenlivost a důvěrnost)
 • Praktické pomůcky – pravoúhlá okenní afinita a pozor na OCR
 • Vyloučení modifikace smlouvy, resp. smluvního vztahu minulostí či budoucností
 • Jak se převádí nemovitosti, co vše je k tomu potřeba
 • Ověření podpisů a jejich provost, plné moci, chyby v psaní a počtech
 • Oblíbené omyly
  • pozemek x parcela
  • výměra
  • stavba x budova
 • Co je účelem převodu pro Prodávajícího a Kupujícího
  • moment úhrady kupní ceny
  • nebezpečí úschovy
  • faktické a právní vady
 • Ochrana nabyvatele a její meze
  • dobrověrný nabyvatel
  • důvěra v zápis ve veřejném seznamu
  • superficiální zásada, neexistující nemovitost a neexistující ochrana
 • Diskuze

Prezentující: Mgr. Vladimír Syruček
Vedoucí autor publikace REALITNÍ PRÁVO – Nemovitosti v realitní praxi.Nemovitostní problematice se v rámci své odborné praxe aktivně věnuje od roku 1993, specializuje se zejména na řešení duplicitních vlastnictví, vyvlast­nění, stavby na cizím pozemku, věcná břemena a jejich ocenění. V těchto oblastech úzce spolupracuje s celou řadou advokátních, znaleckých a realitních kanceláří.

Bližší informace k webináři naleznete zde.


ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY zasílejte nejpozději do 20. 4. 2021.

  Přihláška na akci

  Pomocí elektronické přihlášky se můžete přihlásit na pořádanou akci. Přihláška je závazná, pro dotazy nás prosím kontaktujte e-mailem na ohkpb@ohkpb.cz, nebo telefonicky na číslo 724 613 953, či na pevnou linku 318 627 784.

  Firma

  Člen OHK v Příbramianone

  Adresa

  DIČ

  Účastník

  Pozice

  Telefon

  Mobil

  Email

  Web

  Datum

  22 Dub 2021
  Expired!

  Organizátor

  OHK Příbram

  Komentáře nejsou povoleny.