Aktuálně

Připravujeme: 

25. dubna 2017   „Shromáždění delegátů členů OHK v Příbrami“
Místo konání:       Konferenční sál společnosti J.K.R. adminis. budova KOSTKY Pb, a.s., 
                             Žižkova 708, Příbram II
pozvánka

2. května 2017    "AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI PODPORY PODNIKÁNÍ"
Místo konání:       Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram III 
pozvánka

11. května 2017  „GOLFOVÝ TURNAJ“
Místo konání:         golfový klub Líšnice (Mníšek pod Brdy)

31. května 2017  „V.I.P. TENIS CUP PŘÍBRAM 2017“
Místo konání:        tenisový klub PBtisk Bohutín

 


Od letošního roku ALKA sbírá tonery pod záštitou Okresní hospodářské komory

Březnové zasedání představenstva Okresní hospodářské komory v Příbrami se tentokrát nekonalo v některé z našich členských firem, jak bývá zvykem, ale  navštívili jsme neziskovou organizaci ALKA o.p.s. v areálu zdabořské nemocnice.

Členy představenstva a dozorčí rady  přivítala ředitelka organizace Mgr. Šárka Hájková a její kolegyně a v úvodu nám představila činnost této organizace, která nabízí komplexní služby pro handicapované klienty formou denního stacionáře a dalších odlehčovacích služeb.

Alka byla založena již v roce 2005 a od té doby je vidět obrovský kus odvedené práce. V současné době má Alka 80 klientů a 30 zaměstnanců.

Představenstvo OHK Příbram převzalo záštitu nad projekterm "Sbírej toner" právě ve prospěch této organizace. Zapojit se je velmi jednoduché. Stačí se zaregistrovat na http://www.sbirej-toner.cz/cs/stranky/prihlasovaci-formular/ a začněte sbírat prázdné tonerové a inkoustové kazety buď do vlastních krabic, nebo do kartonových krabic, které vám zdarma přiveze organizátor sbírky. Ten po jejich naplnění také zajistí jejich odvoz. Další možností je přinést prázdné tonerové kazety přímo do společnosti ALKA.

Děkujeme, že sbíráte s námi!
Bližší informace: zde
PŘÍBRAMSKO.EU


Příručka pro podnikání                                                                                                        
Aktualizované vydání souhrnné příručky určené živnostníkům, malým a středním podnikům.
Bližší informace: zde


               

KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NABÍZÍ ČLENŮM OHK, VŠEM PODNIKATELŮM, ŠKOLÁM I OBČANŮM SVOZ ELEKTROODPADU VČ. OSVĚTLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ K EKOLOGICKÉ RECYKLACI
Kovohutě Příbram v rámci svých ekologických služeb pro široký region nabízí členům OHK Příbram, všem podnikatelům, školám i občanům svoz veškerého
elektroodpadu vč. osvětlovacích zařízení, což jsou svítidla a světelné zdroje (zářivky, úsporky, výbojky či zařízení pro šíření či řízení osvětlení; dále také klasické žárovky) a další odpady s obsahem rtuti.
Kontaktujte nás, prosím, buď na bezplatné zelené lince 800100791 nebo na telefonu 318470283 či mailem na
elektroodpad@kovopb.cz. Kompletní informace najdete na www.kovopb.cz v sekcích „Divize Elektroodpad“ a „Recyklace Ekovuk“.
Je možno také odevzdávat veškerý elektroodpad nepřetržitě 7 dní v týdnu a 24 hodin denně na
sběrném místě na vrátnici Kovohutí.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ÚŘADU PRÁCE PRO ZAMĚSTNAVATELE 
Zadávání volných míst, hledání zájemců o práci, možnosti získání dotací, atd. naleznete na portálu MPSV http://portal.mpsv.cz/

Projekty v realizaci:             
RIP „Záruky pro mladé ve Středočeském kraji“                                                          

Doba realizace projektu: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018

Hlavním cílem projektu je začlenění mladých lidí do 29 let věku (včetně) na trh práce, poskytnout této skupině mladých lidí prostřednictvím odborné praxe odborné dovednosti a znalosti pro výkon konkrétní profese.

Bližší informace: zde

RIP „Generační tandem – podpora generační výměny ve Středočeském kraji II“ 

Doba realizace projektu: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018

Hlavním cílem projektu je zajistit generační výměnu a podporu mezigenerační solidarity na trhu práce prostřednictvím udržení v zaměstnání pracovníků v předdůchodovém věku a posílení souladu mezi kvalifikační nabídkou a poptávkou na trhu práce u osob na trh práce nově vstupujících (absolventů), či vstupujících po přerušení z důvodu rodičovské dovolené nebo péče o osobu závislou. Projekt podpoří přenos pracovních zkušeností na osoby vstupující na trh práce bez předchozích pracovních zkušeností a delší zaměstnatelnost starších osob v předdůchodovém věku.

ÚP ČR – Krajská pobočka v Příbrami za účelem zaměstnání osob poskytuje na základě uzavřené dohody mzdové příspěvky zaměstnavateli formou příspěvku na společensky účelné pracovní místo vyhrazené a současně příspěvek na udržení stávajícího zaměstnance za předpokladu, že stávající zaměstnanec zapracovává/zaškoluje nově přijatého zaměstnance na SÚPM vyhrazeném.
Bližší informace: zde

  

ETICKÝ KODEX
Vyjádření souhlasu k použití loga HK ČR členem je podmíněno podpisem Etického kodexu.
Bližší informace:
zde 
 

Poslední aktualizace: 02. 07. 2015
Volené orgány OHK

 

  předseda 
 představenstva
 Ing. Leopold Roule
 jednatel
 HALEX SCHAUENBERG, s.r.o.
 místopředsedové Ing. Vladimír Kovalčík
 jednatel
 NOVADUS, spol. s r.o.
  PaedDr. Tomáš Hlaváč
 ředitel
 SPŠ PŘÍBRAM
   p. Jan Ježek
 jednatel
 ENERGON DOBŘÍŠ, s.r.o.
 představenstvo Ing. Karel Cibulka
 OSVČ
 CIBULKA K. ING. - PROJEKCE
  Ing. Ján Pajtai
 jednatel
 CVP GALVANIKA s.r.o.
  Ing. Jiří Dostál
 generální ředitel
 KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ, a.s.
  p. Miroslav Podzimek
 OSVČ
 
  p. Bořek Bierhanzl
 jednatel
 PILA MARTINICE s.r.o.
  Mgr. Jiří Paul
 jednatel
 VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST BEROUN s.r.o.
  p. Radek Vystyd
 jednatel
 ENERGON REALITY s.r.o.
  Ing. Bohumil Maxa
 předseda DR ZAT, a.s.
 ZAT, a.s.
 dozorčí rada Ing. Jiří Neuman
 jednatel
 PROMISE BROKER s.r.o.
  Ing. Jaroslav Vácha
 OSVČ
 
 
 

 pí Miluše Šmolíková
 společnice

 PAPKA, v. o. s.