Aktuálně

15. podnikatelský ples OHK Příbram
Když se řekne „patnáctý podnikatelský ples“, představíme si už docela slušnou tradici a zavzpomínáme na spoustu předešlých ročníků. Od prvního plesu v roce 2013 se na této akci organizačně podílím a velice mě těší, že je o ples každý rok obrovský zájem. Potěšitelné je i to, že přibývá i nových mladých tváří, což značí, že tato akce neskomírá, ale naopak  má budoucnost.   

Příchod hostů je již tradičně od 19,00 hodin provázen uvítacím přípitkem s krásnými hosteskami za doprovodu jazzové a swingové kapely Sunday Afternoon´s Jazzmann, která navodí úžasnou atmosféru.

Ve 20,00 hodin jsou už sál i přísálí zaplněny do posledního místečka a taneční mistr Jiří Dohnal v roli moderátora společně s ředitelkou OHK Příbram Irenou Karpíškovou zahájí ples, přivítají  hosty a partnery plesu.

Při prvních tónech hudební skupiny Melody Mix pod vedením Milana Vitiše se ve vteřině zaplní taneční parket slavnostně oblečenými a naladěnými tanečními páry.

Ples má své tradice, ale snažíme se, aby program byl vždy oživen něčím novým a zajímavým. Kromě dvou vstupů žhavých latinskoamerických tanců v podání Aleny Roušarové a Aleše Kopeckého z Academia Latina Příbram bylo  zlatým hřebem předpůlnoční vystoupení irských tanců v podání skupiny RICEOIRÍ, které sklidilo obrovský aplaus publika.

Kromě tradičního slosování vstupenek o ceny jsme k 15. výročí plesu umístili ve foyer Selfiemat, aby si každý účastník plesu odnesl jako památku fotografii. U této zábavy byla po celý večer skvělá atmosféra. Lidé si nasazovali různé rekvizity ladící k jejich oblečení a v Selfiematu se udělalo více než 600 fotografií. Všechny fotografie naši hosté naleznou na www.selfiemat.cz a my v úřadu komory jim prozradíme heslo, po jehož zadání se jim otevře celá galerie fotografií.    

Všechny ohlasy na ples jsou velice kladné, vše probíhalo dle našich představ a my organizátoři máme pocit dobře vykonané práce a pohodového večera.  

Už nyní plánujeme 16. podnikatelský ples, který vyjde úplně přesně na termín 25. výročí založení Okresní hospodářské komory v Příbrami a to je sobota 17. února 2018.

V Příbrami 20.2.2017  Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

FOTO: zde
FOTO reklamy: zde
FONKA: zde

Připravujeme: 

27. března 2017   „ASERTIVNÍ VYJADŘOVÁNÍ“
Přednášející:         Kateřina Kryllová - agentura Signum
Místo konání:        Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram 
pozvánka

25. dubna 2017     „Shromáždění delegátů členů OHK v Příbrami“
Místo konání:         Konferenční sál společnosti J.K.R. adminis. budova KOSTKY Pb, a.s.,
                               Žižkova 708, Příbram II

11. května  2017   „GOLFOVÝ TURNAJ“
Místo konání:           golfový klub Líšnice (Mníšek pod Brdy)

31. května 2017    „V.I.P. TENIS CUP PŘÍBRAM 2017“
Místo konání:           tenisový klub PBtisk Bohutín

 


Zařazení do režimu Ukrajina
HK ČR jako jeden z garantů Režimu Ukrajina má v případě splnění  uvedených podmínek právo zařadit žadatele do Režimu Ukrajina.
Bližší informace: tisková zpráva, klasifikace


Příručka pro podnikání                                                                                                        
Aktualizované vydání souhrnné příručky určené živnostníkům, malým a středním podnikům.
Bližší informace: zde


               

KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NABÍZÍ ČLENŮM OHK, VŠEM PODNIKATELŮM, ŠKOLÁM I OBČANŮM SVOZ ELEKTROODPADU VČ. OSVĚTLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ K EKOLOGICKÉ RECYKLACI
Kovohutě Příbram v rámci svých ekologických služeb pro široký region nabízí členům OHK Příbram, všem podnikatelům, školám i občanům svoz veškerého
elektroodpadu vč. osvětlovacích zařízení, což jsou svítidla a světelné zdroje (zářivky, úsporky, výbojky či zařízení pro šíření či řízení osvětlení; dále také klasické žárovky) a další odpady s obsahem rtuti.
Kontaktujte nás, prosím, buď na bezplatné zelené lince 800100791 nebo na telefonu 318470283 či mailem na
elektroodpad@kovopb.cz. Kompletní informace najdete na www.kovopb.cz v sekcích „Divize Elektroodpad“ a „Recyklace Ekovuk“.
Je možno také odevzdávat veškerý elektroodpad nepřetržitě 7 dní v týdnu a 24 hodin denně na
sběrném místě na vrátnici Kovohutí.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ÚŘADU PRÁCE PRO ZAMĚSTNAVATELE 
Zadávání volných míst, hledání zájemců o práci, možnosti získání dotací, atd. naleznete na portálu MPSV http://portal.mpsv.cz/

Projekty v realizaci:             
RIP „Záruky pro mladé ve Středočeském kraji“                                                          

Doba realizace projektu: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018

Hlavním cílem projektu je začlenění mladých lidí do 29 let věku (včetně) na trh práce, poskytnout této skupině mladých lidí prostřednictvím odborné praxe odborné dovednosti a znalosti pro výkon konkrétní profese.

Bližší informace: zde

RIP „Generační tandem – podpora generační výměny ve Středočeském kraji II“ 

Doba realizace projektu: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018

Hlavním cílem projektu je zajistit generační výměnu a podporu mezigenerační solidarity na trhu práce prostřednictvím udržení v zaměstnání pracovníků v předdůchodovém věku a posílení souladu mezi kvalifikační nabídkou a poptávkou na trhu práce u osob na trh práce nově vstupujících (absolventů), či vstupujících po přerušení z důvodu rodičovské dovolené nebo péče o osobu závislou. Projekt podpoří přenos pracovních zkušeností na osoby vstupující na trh práce bez předchozích pracovních zkušeností a delší zaměstnatelnost starších osob v předdůchodovém věku.

ÚP ČR – Krajská pobočka v Příbrami za účelem zaměstnání osob poskytuje na základě uzavřené dohody mzdové příspěvky zaměstnavateli formou příspěvku na společensky účelné pracovní místo vyhrazené a současně příspěvek na udržení stávajícího zaměstnance za předpokladu, že stávající zaměstnanec zapracovává/zaškoluje nově přijatého zaměstnance na SÚPM vyhrazeném.
Bližší informace: zde

  

ETICKÝ KODEX
Vyjádření souhlasu k použití loga HK ČR členem je podmíněno podpisem Etického kodexu.
Bližší informace:
zde 
 

Poslední aktualizace: 09. 11. 2016
Úvodní strana

Kde nás najdete  (zobrazí mapku)