Aktuálně

PŘIPRAVUJEME: 


3. června „V.I.P. TENIS CUP PŘÍBRAM 2015“
Místo konání: tenisový klub PBtisk Bohutín
pozvánka

 


11. května „GOLFOVÝ TURNAJ“
Jestli je možné považovat pátý ročník za tradiční, tedy se dne 11.5.2016 naplnila tradice  konání golfového turnaje Okresní hospodářské komory v Příbrami, na kterém se sešlo 35 příznivců tohoto v posledních letech stále oblíbenějšího sportu. Turnaj pořádáme od začátku v příjemném a komorním prostředí Golfového klubu v Líšnici u Mníšku pod Brdy, kde nám celý tým golfového hřiště vychází maximálně vstříc, za což patří velké poděkování.

Nyní k výsledkům turnaje. V kategorii smíšená HCP 0-36 se na prvním místě umístil Miloslav Císař, na druhém místě David Šoffr a třetí příčku obsadil Silvestr Bartoš.

V kategorii smíšená HCP 37-54 si na vítězství sáhl nováček v tomto sportu Martin Riger a další příčky patřily ženám. Na druhém místě se umístila Irena Švelchová a na třetím místě Lenka Škudrnová.

Nejlepší hráč roku 2015 obhájil tento titul i v letošním ročníku a jeho jméno je Martin Janoš. Bohužel vyhlášení výsledků se nezúčastnil, proto nemůžeme zveřejnit fotografii.

Poděkování patří samozřejmě všem našim partnerům, kteří se podíleli na turnaji buď finančně nebo věcnými dary pro vítěze. Jmenovitě děkuji zástupcům firem Vodovody a kanalizace Beroun a.s., ČSOB, a.s.,  Energon Dobříš s.r.o,  PBtisk a.s. a Koruna Ilona Podzimková.

Golfový turnaj si našel své místo v programu akcí OHK Příbram a tak věřím, že i v polovině května příštího roku se opět sejde maximální počet golfistů.

V Příbrami dne 12.5.2016

Irena Karpíšková, ředitelka OHK Příbram

FOTO: zde


Příručka pro podnikatele

  • dozvíte se, jaký je rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností
  • zjistíte, kolik stojí zahájení vlastní podnikatelské činnosti i jak nejlépe podnikání ukončit
  • získáte přehled o finančních a daňových souvislostech podnikání
  • jste-li zaměstnavatelé, oceníte přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní smlouvy a vzor typické rámcové kupní smlouvy
  • připravili jsme pro vás vzor a podrobný komentář ke smlouvě o dílo, což je v praxi řemeslníků nejčastěji používaný smluvní typ

Bližší informace: příručka


                             

KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NABÍZÍ ČLENŮM OHK, VŠEM PODNIKATELŮM, ŠKOLÁM I OBČANŮM SVOZ ELEKTROODPADU VČ. OSVĚTLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ K EKOLOGICKÉ RECYKLACI
Kovohutě Příbram v rámci svých ekologických služeb pro široký region nabízí členům OHK Příbram, všem podnikatelům, školám i občanům svoz veškerého
elektroodpadu vč. osvětlovacích zařízení, což jsou svítidla a světelné zdroje (zářivky, úsporky, výbojky či zařízení pro šíření či řízení osvětlení; dále také klasické žárovky) a další odpady s obsahem rtuti.
Kontaktujte nás, prosím, buď na bezplatné zelené lince 800100791 nebo na telefonu 318470283 či mailem na
elektroodpad@kovopb.cz. Kompletní informace najdete na www.kovopb.cz v sekcích „Divize Elektroodpad“ a „Recyklace Ekovuk“.
Je možno také odevzdávat veškerý elektroodpad nepřetržitě 7 dní v týdnu a 24 hodin denně na
sběrném místě na vrátnici Kovohutí.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ÚŘADU PRÁCE PRO ZAMĚSTNAVATELE 
Zadávání volných míst, hledání zájemců o práci, možnosti získání dotací, atd. naleznete na portálu MPSV http://portal.mpsv.cz/

Projekty v realizaci:             
RIP „Záruky pro mladé ve Středočeském kraji“                                                          

Doba realizace projektu: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018

Hlavním cílem projektu je začlenění mladých lidí do 29 let věku (včetně) na trh práce, poskytnout této skupině mladých lidí prostřednictvím odborné praxe odborné dovednosti a znalosti pro výkon konkrétní profese.

Bližší informace: zde

RIP „Generační tandem – podpora generační výměny ve Středočeském kraji II“ 

Doba realizace projektu: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018

Hlavním cílem projektu je zajistit generační výměnu a podporu mezigenerační solidarity na trhu práce prostřednictvím udržení v zaměstnání pracovníků v předdůchodovém věku a posílení souladu mezi kvalifikační nabídkou a poptávkou na trhu práce u osob na trh práce nově vstupujících (absolventů), či vstupujících po přerušení z důvodu rodičovské dovolené nebo péče o osobu závislou. Projekt podpoří přenos pracovních zkušeností na osoby vstupující na trh práce bez předchozích pracovních zkušeností a delší zaměstnatelnost starších osob v předdůchodovém věku.

ÚP ČR – Krajská pobočka v Příbrami za účelem zaměstnání osob poskytuje na základě uzavřené dohody mzdové příspěvky zaměstnavateli formou příspěvku na společensky účelné pracovní místo vyhrazené a současně příspěvek na udržení stávajícího zaměstnance za předpokladu, že stávající zaměstnanec zapracovává/zaškoluje nově přijatého zaměstnance na SÚPM vyhrazeném.
Bližší informace: zde

BURZA PRÁCE
Termín konání: 15.6.2016 od  10:00 do 17:00 hod.
Místo konání: ÚP ČR - Krajská pobočka v Příbrami, náměstí T.G. Masaryka 145
pozvánka

  

ETICKÝ KODEX
Vyjádření souhlasu k použití loga HK ČR členem je podmíněno podpisem Etického kodexu.
Bližší informace:
zde
 
 
 
 
 

 

 


Poslední aktualizace: 11. 05. 2015
Úvodní strana

Kde  nás najdete  (zobrazí mapku)