Aktuálně

Připravujeme: 

23. ledna 2017   "E-TRŽBY SNADNO A BEZ STAROSTÍ"
Místo konání:     Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram III
pozvánka
 
6. února 2017   „DAŇ Z PŘÍJMŮ 2017 A DALŠÍ změny mimo DPH“      
Přednášející:      Ing. Václav Dvořák - daňový poradce a certifikovaný účetní
Místo konání:     Česká spořitelna, a.s., 2. patro, Nám. Arnošta z Pardubic 166, Příbram III
pozvánka

18. února 2017  „Podnikatelský   ples“
Místo konání:      Sokolovna, Generála Tesaříka 162, 261 01 Příbram I
zvací dopis, darovací smlouva, smlouva o reklamě, dodatek smlouvy o reklamě
  


Možnost spolupráce při obnově mobilní požární techniky

Vážení členové Okresní hospodářské komory,
dovolte mi Vás seznámit s připravovaným projektem Hasičského záchranného sboru – Územního odboru Příbram, který se týká snahy obnovit mobilní požární techniku (vozidlo) - Rychlý Zásahový Automobil (RZA) předurčený pro rychlou a účinnou pomoc při řešení dopravních nehod v regionu Dobříšska a Příbramska, u kterých příslušníci HZS zachraňují lidské životy, majetek a újmu vzniklou na životním prostředí.  
Velmi si Vážíme jakékoliv spolupráce s institucemi a subjekty, kterým není lhostejná otázka bezpečnosti, požární ochrany  a ochrany životů rezidentů v našem regionu, proto v případě Vašeho zájmu o uvedený projekt jsme připraveni se s Vámi setkat a danou problematiku blíže objasnit a v případě Vašeho zájmu navázat spolupráci (partnerství). Děkuji.
S pozdravem plk. Ing. Tomáš Horvát, Ph.D. – ředitel HZS ÚO Příbram, 724 742 498, tomas.horvat@sck.izscr.cz
Bližší informace: investiční záměr, darovací smlouva, investiční záměr RZA


Zařazení do režimu Ukrajina
HK ČR jako jeden z garantů Režimu Ukrajina má v případě splnění  uvedených podmínek právo zařadit žadatele do Režimu Ukrajina.
Bližší informace: tisková zpráva, klasifikace


Příručka pro podnikatele

  • dozvíte se, jaký je rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností
  • zjistíte, kolik stojí zahájení vlastní podnikatelské činnosti i jak nejlépe podnikání ukončit
  • získáte přehled o finančních a daňových souvislostech podnikání
  • jste-li zaměstnavatelé, oceníte přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní smlouvy a vzor typické rámcové kupní smlouvy
  • připravili jsme pro vás vzor a podrobný komentář ke smlouvě o dílo, což je v praxi řemeslníků nejčastěji používaný smluvní typ

Bližší informace: příručka


                             

KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NABÍZÍ ČLENŮM OHK, VŠEM PODNIKATELŮM, ŠKOLÁM I OBČANŮM SVOZ ELEKTROODPADU VČ. OSVĚTLOVACÍCH ZAŘÍZENÍ K EKOLOGICKÉ RECYKLACI
Kovohutě Příbram v rámci svých ekologických služeb pro široký region nabízí členům OHK Příbram, všem podnikatelům, školám i občanům svoz veškerého
elektroodpadu vč. osvětlovacích zařízení, což jsou svítidla a světelné zdroje (zářivky, úsporky, výbojky či zařízení pro šíření či řízení osvětlení; dále také klasické žárovky) a další odpady s obsahem rtuti.
Kontaktujte nás, prosím, buď na bezplatné zelené lince 800100791 nebo na telefonu 318470283 či mailem na
elektroodpad@kovopb.cz. Kompletní informace najdete na www.kovopb.cz v sekcích „Divize Elektroodpad“ a „Recyklace Ekovuk“.
Je možno také odevzdávat veškerý elektroodpad nepřetržitě 7 dní v týdnu a 24 hodin denně na
sběrném místě na vrátnici Kovohutí.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z ÚŘADU PRÁCE PRO ZAMĚSTNAVATELE 
Zadávání volných míst, hledání zájemců o práci, možnosti získání dotací, atd. naleznete na portálu MPSV http://portal.mpsv.cz/

Projekty v realizaci:             
RIP „Záruky pro mladé ve Středočeském kraji“                                                          

Doba realizace projektu: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018

Hlavním cílem projektu je začlenění mladých lidí do 29 let věku (včetně) na trh práce, poskytnout této skupině mladých lidí prostřednictvím odborné praxe odborné dovednosti a znalosti pro výkon konkrétní profese.

Bližší informace: zde

RIP „Generační tandem – podpora generační výměny ve Středočeském kraji II“ 

Doba realizace projektu: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018

Hlavním cílem projektu je zajistit generační výměnu a podporu mezigenerační solidarity na trhu práce prostřednictvím udržení v zaměstnání pracovníků v předdůchodovém věku a posílení souladu mezi kvalifikační nabídkou a poptávkou na trhu práce u osob na trh práce nově vstupujících (absolventů), či vstupujících po přerušení z důvodu rodičovské dovolené nebo péče o osobu závislou. Projekt podpoří přenos pracovních zkušeností na osoby vstupující na trh práce bez předchozích pracovních zkušeností a delší zaměstnatelnost starších osob v předdůchodovém věku.

ÚP ČR – Krajská pobočka v Příbrami za účelem zaměstnání osob poskytuje na základě uzavřené dohody mzdové příspěvky zaměstnavateli formou příspěvku na společensky účelné pracovní místo vyhrazené a současně příspěvek na udržení stávajícího zaměstnance za předpokladu, že stávající zaměstnanec zapracovává/zaškoluje nově přijatého zaměstnance na SÚPM vyhrazeném.
Bližší informace: zde

  

ETICKÝ KODEX
Vyjádření souhlasu k použití loga HK ČR členem je podmíněno podpisem Etického kodexu.
Bližší informace:
zde 
 

Poslední aktualizace: 09. 11. 2016
Úvodní strana

Kde nás najdete  (zobrazí mapku)